Flyinge Vingård

Flyinge Vingård drivs av en passion att tillverka njutbara viner i ekologisk balans med en vacker inramning.Då vingården fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas med sina 7500 st solaris plantor när vi en dröm om att i framtiden kunna presentera vårt Pegasus vin i dess rätta miljö här på Flyinge Vingård.Tanken är att skapa ett naturvin med friska och komplexa dofter och smaker.Sedan de första stockarna planterades 2009 har arbetet koncentrerats till att levandegöramicrolivet i den lerblandade sandjorden. Vi har bl.a. årligen tillfört hästgödsel för att ta tillvarade lokala resurserna och samtidigt knyta an till en hästtradition som präglat bygden sedan medeltiden.I framtiden hoppas vi kunna lägga till en ny tradition, den av vintillverkning…

 

magnus-signatur

Magnus Oskarsson

SORTIMENT:

PEGASUS 2013

 

FÖRSÄLJNING:

sales@flyingevingard.com

Artistic Direction: Studio Artistique for Global Affairs
Foto: Andrea Papini
Web produktion: Sveabyrån